Urząd Gminy

Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
22-175 Dorohusk
 
tel. (82) 566-10-89; 566-10-93; 566-10-44
fax (82) 566-10-61
e-mail: sekretariat (at) dorohusk.com.pl
NIP: 563-15-70-442
REGON: 000537875

Gmina Dorohusk
z siedzibą w Dorohusku-Osadzie
ul. Niepodległości 50
22-175 Dorohusk
NIP: 563-21-60-539
REGON: 110198095

Nr konta bankowego BS Leśniowice O/Dorohusk:
50 8195 0009 2002 0030 0025 0001

Urząd czynny jest we wszystkie dni powszednie w godzinach 7.30 - 15.30


Pracownicy:

 

Kalińska Grażyna

 

zastępca Skarbnika;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 14

 

Antczak Ewelina

 

kadry i płace;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 18

 

Edyta Cichosz

 

inspektor do spraw księgowości podatkowej;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 29

edyta.cichosz (at) dorohusk.com.pl

 

Trochimiuk Barbara

 

Młodszy księgowy;

telefon: (82) 566-10-89 wew.

e-mail: barbara.trochimiuk (at) dorohusk.com.pl

 

Rycko Bogusława

 

inspektor do spraw stypendiów;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 11

 

 

 

inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 30

e-mail:

 

Koniuszewska Dorota

 

kasjer;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 33

 

e-mail: dorota.koniuszewska (at) dorohusk.com.pl

 

sekretariat

 

telefon: (82) 566-10-89 wew. 10

e-mail: sekretariat (at) dorohusk.com.pl

 

Sawicka Anna

 

stanowisko ds. obsługi administracyjnej, kadr i działalności gospodarczej;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 17

e-mail: anna.sawicka (at) dorohusk.com.pl

 

Zabokrzycka Halina

 

inspektor do spraw obsługi Rady Gminy;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 23

e-mail: halina.zabokrzycka (at) dorohusk.com.pl

 

Dzwonkowski Tomasz

 

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej i promocji;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 26

e-mail: tomasz.dzwonkowski (at) dorohusk.com.pl

 

Fedoruk-Raczyńska Monika

 

inspektor ds. zamówień publicznych;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 20

e-mail: monika.fedoruk-raczynska (at) dorohusk.com.pl

 

Wójcik Renata

 

inspektor do spraw Unii Europejskiej;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 20

e-mail: renata.wojcik (at) dorohusk.com.pl

 

Kołtun Marcin

 

inspektor do spraw gospodarki przestrzennej;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 25

e-mail: marcin.koltun (at) dorohusk.com.pl

 

Jaszczuk Agnieszka

 

inspektor do spraw ochrony środowiska;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 25

e-mail: agnieszka.jaszczuk (at) dorohusk.com.pl

 

Oleś Halina

 

inspektor do spraw nieruchomości i mienia komunalnego;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 11

e-mail: halina.oles (at) dorohusk.com.pl

 

Walczuk Sylwia 

młodszy referent do spraw gospodarki odpadami komunalnymi
telefon: (82) 566-10-89 wew. 30

 

e-mail: sylwia.walczuk (at) dorohusk.com.pl

 

Marciniak Edyta

 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 12

e-mail: usc (at) dorohusk.com.pl

 

Omelańska-Heniborg Ewelina

 

młodszy referent d/s obywatelskich;
telefon: (82) 566-10-89 wew. 13

e-mail: ewelina.omelanska-heniborg (at) dorohusk.com.pl

 

Zienkiewicz Halina

 

księgowość oświatowa;

e-mail: halina.zienkiewicz (at) dorohusk.com.pl