Przyroda

Obraz
Terytorium gminy Dorohusk wchodzi w skład krainy geograficznej Polesia południowego. Przeważa tu krajobraz nizinny z rozległymi podmokłymi obszarami łąkowymi. Występują tu unikalne na kontynencie europejskim obszary torfowisk węglanowych. Ich specyficzną właściwością jest odczyn zasadowy podczas gdy charakterystycznym dla torfowisk jest odczyn kwaśny. Duże zróżnicowanie warunków glebowych i wilgotnościowych stwarza warunki rozwoju licznym gatunkom roślin i zwierząt. Spośród 550 odnotowanych tu gatunków roślin 43 objęte są ochroną, a 22 wpisane są na listę roślin zagrożonych wyginięciem. Cennymi okazami są: tłustosz zwyczajny, groszek bagienny, języczka syberyjska, wątlik błotny, starzec cienisty, a także gnidosz królewski i kruszczyk kukawka i wiele innych.

 

Obraz
Równie bogaty jest świat zwierzęcy. Występuje tu około 810 gatunków motyli (m.in. paź królowej, mieniak tęczowiec, modraszek, strzępotek), około 150 gatunków ptaków (m.in. sowa błotna, dubelt, żuraw, kulik wielki, bąk, kobuz, rycyk, cyranka, błotniak stawowy i łąkowy, wodniaczka),a także żółw błotny. Na obszarach torfowiskowych wyodrębniono dwa rezerwaty przyrody- Rezerwat Brzeźno o powierzchni 165 ha oraz Rezerwat Roskosz o powierzchni 473 ha. Wytyczono na nich ścieżki dydaktyczne służące przyrodnikom i turystom.

 

 

Pomniki przyrody:
· Grupa dwóch dębów szypułkowych- Husunne
· Białodrzew- Husunne
· Grupa trzech dębów szypułkowych- Świerże
· Grupa trzech dębów szypułkowych- Świerże
· Jesion wyniosły- Świerże
· Dąb szypułkowy- Świerże
· Klon zwyczajny- Turka
· Aleja lipowa- Turka

 

Obraz
Największa rzeką na terenie gminy jest Bug mający w jej granicach 37,2 km. Na całej swej długości rzeka płynie w naturalnym korycie. Dolina Bugu jest szczególnie malownicza wiosną kiedy to nadbużańskie łąki tworzą barwny, pachnący ziołami kobierzec. Piękno przyrody można podziwiać wędrując szlakiem turystycznym biegnącym brzegiem doliny Bugu. Starorzecza Bugu są wymarzonym miejscem dla wędkarzy. Dopływem Bugu jest przepływająca przez południowy kraniec gminy rzeka Udal o długości 14,3 km. Atrakcyjnym miejscem wypoczynku jest położony w pobliżu drogi z Dorohuska do Dubienki zbiornik wodny Husynne. Jego powierzchnia wynosi 120 ha, a maksymalna głębokość 3 m. czysta woda i piaszczysta plaża częściowo osłonięta wysokim drzewostanem przyciągają wielu turystów i wędkarzy.