GOD UE

Lista projektów :
> Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
> Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk
> Budowa hali i termomodernizacja ZSO w Dorohusku
> Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Okopy i Kolonia Okopy Gmina Dorohusk
> Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gminy Dorohusk
> Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym
> Kużnia Sukcesu
> Projekt "LEPSZY START"
> Indywidualizacja drogą do rozwoju umiejętności uczniów
> Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnie. Gmina Dorohusk
> Przebudowa drogi gminnej Turka - Ostrów, Michałówka - Ostrów
> Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk w ramach wieloletniego zadania „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk – Etap I"
> Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku
> Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada, Turka i Zalasocze - etap I
> Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem
> Podsumowanie projektu „SENSORYCZNA EKSPEDYCJA" - RPLU.12.02.00-06-0011/16
>

2018.06.21 PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SMART GIMNAZJUM"- RPLU.12.02.00-06-0012/16

> Gmina bliżej obywateli – rozwój e – usług gminy Dorohusk
> Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – etap II
> Modernizacja budynku Pałacu Suchodolskich w Dorohusku – Osadzie wraz   z otoczeniem
> Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk