2019.11.14 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uwaga Rolnicy

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" – celem przystąpienia do projektu Gmina ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację ilości odpadów zgromadzonych na terenie Gminy.

Prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie się zainteresowanych rolników do Urzędu Gminy Dorohusk posiadających odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag celem złożenia deklaracji.
Termin zgłaszania: 29 listopad 2019 r.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Dorohusk – pokój nr 18 lub 13
Wymagane informacje: produkcja w/w odpadów za 1 miesiąc lub za rok oraz ilość zgromadzonych odpadów z lat ubiegłych.

Plik do pobrania: 
word Deklaracja zgromadzonych odpadów w gospodarstwie rolnym