Odpady komunalne

2018.12.31 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Kol. Okopy 49, 22-175 Dorohusk
Płatność konto Urzędu Gminy Dorohusk
BS Leśniowice O/Dorohusk Nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001                                                          
Tel./fax 82 566-11-02, 566-12-06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram
wywozu odpadów komunalnych z posesji realizowanych
od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Więcej...

2018.04.04 Kontrola segregacji odpadów

UWAGA!
Kontrola segregacji odpadów komunalnych w Gminie Dorohusk

    Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Dorohusk wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych. Utrzymanie tej tendencji będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Przyczynia się do tego niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Więcej...

2018.03.08 Zmiana wysokości stawki i sposobu ustalania opłat za odpady komunalne

UWAGA !!!
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI i SPOSOBU USTALANIA
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    W związku z ciągłym wzrostem ilości powstających odpadów, a tym samym kosztów ich wywozu, Rada Gminy Dorohusk podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz o wysokości obowiązujących stawek. Od 1 kwietnia 2018 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Dorohusk od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
- przypadku odpadów zbieranych selektywnie 6,00 zł miesięcznie / 1 osobę
- w przypadku odpadów niesegregowanych 14,00 zł miesięcznie / 1 osobę.

Więcej...

2017.12.11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk

pdf Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) Przewodnik dla gmin 
pdf Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk
 pdf Nowy system segregacji odpadów (od 1 stycznia 2018)

2017.11.09 Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2016.09.14 Mobilny zbiór odpadów w dniu 12.10.2016 r.

UWAGA !!!
MIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK

W dniu 12.10.2016 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się mobilny zbiór odpadów takich jak:
odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( KOMPLETNY), przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki.

Więcej...

2016.09.14 Mobilny zbiór odpadów w dniu 11.10.2016 r.

 UWAGA !!!
MIESZKAŃCY GMINY DOROHUSK

W dniu 11.10.2016 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się mobilny zbiór odpadów takich jak:
odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( KOMPLETNY), przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki.

Więcej...