Ochrona zdrowia

Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pełnione są przez:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DORMED"

ul. Niepodległości nr 32, 22 - 175 Dorohusk

Tel. (0 - 82) 566-10-17

Czynny jest codziennie:

- od poniedziałku do piątku w godz. 7- 18,
- w soboty i niedziele w godz. 8 - 12

W ośrodku pracuje pediatra- specjalista medycyny rodzinnej oraz jedna pielęgniarki środowiskowo- rodzinna, położna środowiskowa, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania. W każda środę istnieje możliwość pobrania badań laboratoryjnych, a w pozostałe dni tygodnia w laboratorium SP ZOZ w Chełmie. Porady lekarzy specjalistów udzielane są w Przychodni Przyszpitalnej SP ZOZ poradniach specjalistycznych przyklinicznych, po uprzednim uzyskaniu skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu i uzgodnieniu terminu wizyty. Istnieje tam również możliwość diagnostyki radiologicznej i wykonania badań USG.

- Przychodnia Medycyny Rodzinnej "NZOZ Armika - Med"

ul. Kwiatowa 3, 22 - 175 Dorohusk

Tel. (0 - 82) 566-16-82.

Zatrudnieni lekarze: pediatra - reumatolog i specjalista medycyny rodzinnej.
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.
Badania laboratoryjne wykonywane są w środę w godz. 8-10,
a badania EKG i USG codziennie w godzinach 8 - 18.

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Lek. stom. Maria Bajkowska

ul. Niepodległości 32 - 22-175 Dorohusk

Tel. 607-246-264

Oferowanie leczenie stomatologiczne u dorosłych i dzieci oraz protetyka w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rejestracja pacjentów osobiscie lub telefonicznie.

Czynne codziennie :

Poniedziałek : 8.30 - 14.30
Wtorek : 12.00 - 18.00
Środa: 8.30 - 14.30
Czwartek: 12.00 - 18.00
Piątek : 8.30 - 14.30