Nasze NGO

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Barbarówce została założona w 1955 r. przez mieszkańców wsi: Tadeusza Walczuka, Tadeusza Frąca, Władysława Krzeszowca, Józefa Kawalca, Zbysława Grzywnę i Jana Kudełko.

Więcej...

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Michałówce gm. Dorohusk

Koło Gospodyń Wiejskich w Michałówce, powstało w latach 70 – tych ubiegłego wieku, ale ponieważ żadna z byłych członkiń do Naszego Koła nie wstąpiła, nie można mówić o ciągłości koła. Nasze koło powstało w 2000r. w tym czasie zapisało się 25 pań, z tym że czynny udział w działalności bierze 10 osób. Przewodniczącą koła jest Irena Iwańczuk, twórczyni ludowa i sołtys wsi Michałówka.

Więcej...

Historia powstania KGW Olenówka

Dzeszcowy dzień 22 sierpnia 2004 roku (dożynki gminne w Turce), zainspirował kilka sąsiadek do spotkania u Kręciszów ,,pod brzózką". Herbatka, pogawędka i pomysł, aby na bazie starego, niedziałającego KGW, które było niegdyś ramieniem Kółek i Organizacji Rolniczych przy SKR-ach- stworzyć nowe prężnie Koło w Olenówce. Kilkuosobowa grupa inicjatywa spisała protokół na okoliczność stworzenia organizacji w tym dniu grupa wybrała zarząd KGW Olenówka, społecznej i założyła go w GOKiT Dorohusk wraz z listą członkiń.

Więcej...

Koło Gospodyń Wiejskich w Turce

kgw

 Koło Gospodyń Wiejskich w Turce powstało w 1960 roku, przewodniczącą koła została Pani Kazimiera Czeryna. Panie z koła brały udział w szkoleniach i wycieczkach do gospodarstw ogrodniczych, a potem bardzo aktywnie promowały produkcję warzywniczą i sadowniczą w naszym regionie. Powstawały pierwsze poletka plantacji czarnej porzeczki i ogórków, które zyskały duże zainteresowanie u okolicznych mieszkańców gminy w wyniku czego powstał skup owoców i warzyw w Turce.

Więcej...

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie

    Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie, powstała w 1960r. i w chwili obecnej liczy 30 strażaków. Jednymi z założycieli Straży Pożarnej w Ostrowie są tu obecni Strażacy Honorowi Pan: Chomiarczuk Stanisław, Kawalec Eugeniusz, Jaroszyński Longin, Hajduk Józef, Walczuk Zygmunt, Kowalski Władysław. Jednostka swoją działalność rozpoczęła w drewnianej wiejskiej wartowni z podręcznym sprzętem do gaszenia pożarów. W kolejnych latach dostała 2 motopompy PO-5 oraz Stara 25, który służył do 1986r. W 1986r.

Więcej...

OSP ZANOWINIE – Historia z lat 1969-1991

Powstanie : KWIECIEŃ 1969, członków 19 :
1. Turkiewicz Kazimierz
2. Mordacz Franciszek
3. Kowalski Henryk
4. Stasiuk Tomasz
5. Prokopczuk Michał - zmarł w 1984 r.
6. Koguciuk Tadeusz – zmarł w 1998 r.
7. Smyk Stanisław – zmarł w 1985 r.
8. Tołysz Mieczysław – zmarł w 1985 r.
9. Popek Eugeniusz – zmarł w 2009 r.
10. Kutasiuk Bronisław
11. Misan Stanisław – zmarł w 2000 r.
12. Kozyra Alojzy
13. Skoczylas Tadeusz
14. Nadworski Jerzy
15. Sieniawski Wiesław
16. Gryniuk Albin
17. Snowalski Marian
18. Walczuk Marian – zmarł w 2007 r.
19. Skoczylas Józef – zmarł w 1989 r.
do członków dołączył też Rulka Henryk – zmarł w 2004 r.
i w następnym 1970 roku Czepiel Alfred, w wieku 18 lat.

Więcej...

Pomocna Dłoń

Image590Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń" założone zostało w grudniu 2007 r. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem pozarządowym opierającym się na pracy społecznej ogółu jej członków.

Więcej...