Informacje

 TroyHerbDor  Gmina Dorohusk położona jest na wschodnich rubieżach województwa lubelskiego i Polski, granicząc przez rzekę Bug z Ukrainą. Oddalona jest o 25 km od powiatowego miasta Chełma. Podzielona jest na 26 sołectw obejmujących łącznie 33 miejscowości. Zajmuje powierzchnię 192,42 km2. Gmina Dorohusk sąsiaduje z gminami: Dubienka i Żmudź (od południa) Kamień i Chełm (od zachodu) Ruda Huta (od północy) Biegną przez gminę główne szlaki komunikacyjne: drogowe w kierunku wschód-zachód, droga krajowa Nr 12 Poznań - Kijów i w kierunku północ- południe droga wojewódzka nr 816 Terespol - Sławatycze - Włodawa - Zosin, kolejowy - Gdynia - Warszawa - Lublin - Dorohusk - Jagodin - Kowel - Odessa, łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Przez gminę przebiegają także główne szlaki komunikacyjne:

  • drogowe w kierunku wschód zachód, droga krajowa Nr 12 Poznań - Kijów i w kierunku północ-południe droga wojewódzka nr 816 Terespol - Sławatycze - Włodawa - Zosin, kolejowy - Gdynia - Warszawa - Lublin - Dorohusk - Jagodin - Kowel - Odessa, łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

  Funkcjonuje jedno z większych w kraju i ciągle rozbudowywane, przejście graniczne drogowe oraz kolejowe. Funkcjonujące rampy przeładunkowe oraz wydzielone i uzbrojone tereny pod działalność gospodarczą stanowią dodatkowy atut gminy. Mimo wymienionych cech Gmina Dorohusk posiada jednak charakter rolniczo-turystyczny. Użytki rolne zajmują blisko 70% powierzchni gminy. Przeważają tu drobne gospodarstwa indywidualne (5 ha). Lasy stanowią 18% ogólnej powierzchni gminy. W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła. Dolina Bugu i tereny nadbużańskie, a także zalew Husynne przyciągają wielu wczasowiczów z kraju i z zagranicy. Dodatkową atrakcją jest znajdujące się na terenie gminy rezerwaty "Brzeźno" oraz "Roskosz" torfowisk węglanowych, z unikalną florą i fauną. Istnieją więc dogodne warunki do realizacji zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.