2019.11.08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – Dorohusk-osada, Michałówka, Wólka Okopska

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOROHUSK
PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

Wójt Gminy Dorohusk przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości z zasobu Gminy Dorohusk (Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g. n. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.):

wykazN

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl, w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w miejscowości Dorohusk, Michałówka, Wólka Okopska na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o g. n. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm). 

podpisWojta

Wykaz wywieszono dnia: 12. 11. 2019 r.