2019.10.04 Propozycje nazw ulic w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych w miejscowości BRZEŹNO

Propozycje nazw ulic
w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych
w miejscowości BRZEŹNO

nazwy ulic1

nazwy ulic2