2019.07.02 Ogłoszenie w sprawie suszy

Wójt Gminy Dorohusk informuje, rolników iż w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Dorohusk w następujących uprawach : zboża jare, rzepak i rzepik.

W związku z powyższym rolnicy posiadający w/w uprawy mogą składać wnioski o oszacowanie strat wraz z oświadczeniem i wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019 do Urzędu Gminy Dorohusk. Komisja dokonuje szacowania strat podczas lustracji w terenie. Jednocześnie informujemy, że Komisja szacuje szkody w uprawach rolnych, na których nie dokonano zbioru plonu.

Pliki do pobrania:  
pdf Oświadczenie uprawy
pdf Oświadczenie zwierzęta
word Klauzula Informacyjna