2019.06.24 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Brzeźno

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Brzeźno.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/68/07 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy ( Dz. U. Woj. Lub. nr 28, poz. 909 z dnia 26. 02. 2008 r.), w związku z Zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 24 czerwca 2019 roku

z a w i a d a m i a m

o konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Brzeźno. Konsultacje odbywać się będą na terenie miejscowości Brzeźno w dniach od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Brzeźno w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom we wsi Brzeźno w celu uporządkowania numeracji porządkowej budynków oraz uzyskania akceptacji zaproponowanych nazw lub propozycji od mieszkańców.

Opinie należy wyrazić poprzez wypełnienie i złożenie w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r., formularza (ankiety konsultacyjnej), której wzór został określony w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia.
Ankietę konsultacyjną można pozyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk (pok. nr 1 lub w sekretariacie UG - pok. nr 5) oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dorohusk - pod adresem: www.dorohusk.lubelskie-24pl.

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne mieszkańcy miejscowości Brzeźno, posiadający czynne prawo wyborcze, mogą składać w wyżej wskazanym terminie:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, ( pok. nr 6),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-

poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej na adres:Urzędu Gminy Dorohusk, 22 - 175 Dorohusk, ul. Niepodległości 50.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dorohusk oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk i w miejscowości Brzeźno.

Pliki do pobrania:  
word Formularz zgłaszania propozycji dotyczący nazwy ulicy w miejscowości Brzeźno gm.
pdf Mapa Brzeźno - ulice