2019.06.06 Planowane zabiegi agrolotnicze

 Nadleśnictwo Chełm informuje o planowanym zabiegu agrolotniczym ograniczenia populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca na części terenu obrębu leśnego Pobołowice, zgodnie z załączoną mapą.

  Podjęcie zabiegów agrolotniczych związane jest ze szkodami w uprawach i młodnikach leśnych w lasach Skarbu Państwa. Oprysk ma na celu ograniczenie populacji i rozprzestrzenianie chrabąszczy na nowe tereny. Zabieg związany jest z zachowaniem trwałości lasów.
  Zabieg dotyczy zwalczania postaci dorosłej chrabąszcza majowego i kasztanowca oprysk zostanie wykonany preparatem Mospilan 20 SP przy użyciu substancji pomocniczej adiuwantu Ikar 95 EC metodą agrolotniczą. Termin przeprowadzenia zabiegu przewidziany jest w terminie od 6 do 26 maja 2019 roku, jednak konkretnie ustalony zostanie na podstawie prowadzonych badań nasilania rójki i dojrzałości jaj chrabąszczy oraz panujących warunków atmosferycznych.

2019 05