2019.04.26 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Chełmie

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Chełmie
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Dorohusk obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Chełmie informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy

w Chełmie

 

/-/ Katarzyna Zawiślak