2019.01.07 Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
Wójta Gminy Dorohusk
z dnia 02 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym

    Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/68/07 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1

     Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dorohusk projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym w Biuletynie Informacji Publicznej www.dorohusk.e-bip.eu i na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl oraz udostępnione w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Dorohusk w terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 14:00. 
2. Wnioski, uwagi i opinie powinny być przekazane przez mieszkańców Gminy Dorohusk w formie pisemnej do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 14:00 do sekretariatu lub poprzez drogę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dorohusk.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisWojta

 

  

załącznik:  
word Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym