2018.11.26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Barbarówka, Puszki

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dorohusk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 oraz zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Dorohusk.

26-11b

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.dorohusk.lubelskie-24.pl,w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także w miejscowości Dorohusk na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ogn. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm).
Dorohusk dnia 23.11. 2018 r.
Ogłoszenie wywieszono dnia: 26.11.2018r.,