Archiwum

Tytuł Odsłony
2019.01.21 Informacja 20
2019.01.17 Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych 36
2019.01.15 Święto Niepodległości - Film 2
2019.01.14 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 25
2019.01.14 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 4
2019.01.09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Okopy, Turka 36
2019.01.09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kępa, Brzeźno, Dorohusk 26
2019.01.07 Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym 40
2019.01.07 Uchwała Rady Gminy Dorohusk zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym 27
2019.01.02 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dorohusk w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałych zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 62
2018.12.28 Sesja Rady Gminy Dorohusk - na żywo 44
2018.12.27 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego 24
2018.12.20 Godziny pracy Urzędu w Wigilię i Sylwestra 7
2018.11.26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Barbarówka, Puszki 77
2018.11.26 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - Olenówka 66
2018.11.20 Pierwsza Sesja Rady Gminy Dorohusk - na żywo 29
2018.11.13 Odsłonięcie Pomnika 100-lecia Niepodległości RP 157
2018.11.12 Wójt Gminy Dorohusk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony - Okopy 94
2018.11.05 Zapraszamy na obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości 55
2018.10.29 Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! 99